Veelgestelde vragen (FAQ)

JA, dat kan zeker. PX kan het gehele proces van gasmeting, keuring, ontgassing, hermeting, vervoer naar loslocatie en het leeg inleveren van de container in bijvoorbeeld Rotterdam, geheel voor u verzorgen. PX Gaat nu eenmaal verder waar anderen stoppen!
Een ontgassing kost tussen de € 100,- en € 250,-  euro per zeecontainer. (exclusief handling en transport)
Op basis van jarenlange kennis en ervaring op dit specifieke vakgebied maakt PX een inschatting van de ontgas duur en zal vervolgens een zogenaamde hermeting uitvoeren. Als daarbij alle meetwaarden onder de wettelijk grenswaarde liggen, is de ontgassing geslaagd en zal de container z.s.m. gelost dienen te gaan worden.
PX adviseert u in dat geval de desbetreffende container af te laten zetten bij de dichtstbijzijnde PX Safety ontgaslocatie. Daar zal de container aangesloten gaan worden op een ontgas installatie en wordt het gas uit de container geblazen en/of afgezogen. Dit proces duurt gemiddeld 1 tot 3 werkdagen en is afhankelijk van type gas en soort lading.
Wanneer er 1 of meerdere gemeten gassen boven de wettelijke grenswaarde liggen, is de container Niet veilig te betreden en daarmee afgekeurd.
Stuur een email met onderstaande gegevens naar planning@pxsafety.nl:
  • Containernummer
  • Inhoud van de zeecontainer
  • and van herkomst
  • bBegassingsinformatie (indien bekend)
  • Gasmeetlocatie
  • Datum en gewenste tijdstip
U ontvangt een email bevestiging van uw boeking zodra deze is ingepland.
NEE, PX Safety werkt uitsluitend met All-In tarieven; U weet vooraf precies waar u aan toe bent.
De gasmeting van een zeecontainer kost indicatief tussen de € 75,- en € 125,-.
Via een openbaar MGK diploma register kan iedereen met behulp van de achternaam en geboortedatum controleren of zijn gasmeetkundige (nog) gecertificeerd is. Zonder geldige certificering is die persoon niet bevoegd een zeecontainer vrij te geven voor betreding.
NEE - Om een container vrij te mogen geven moet die persoon opgeleid zijn tot 'Middel Gasmeetkundige Zeecontainers' (MGK).
Iedere gasmeting wordt afgesloten met het overhandigen(print) en mailen(PDF) van het gasmeet certificaat. Op dit gasmeet certificaat staan ten minste de container- en ladinggegevens, de meetresultaten, de MGK gegevens en zijn vervolgadvies.   gasmeetcertificaat zeecontainer pxsafety.nl
Er wordt standaard gemeten op 17 verschillende gassen welke zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen; bestrijdingsgassen en productiegassen. Per stof heeft de overheid een wettelijke grenswaarde (TGG-8uur) bepaald. Naast het standaard meetspectrum zijn er ook ladingspecifieke gassen; uw specialist zal zijn spectrum daarop uitbreiden en aanpassen bij specifieke ladingen. Ethyleenoxide bij medische ladingen is daar een mooi voorbeeld van. gasmeetcertificaat zeecontainer pxsafety.nl
Een gasmeting duurt gemiddeld 10 á 25 minuten.
Op afspraak komt een gasmeetkundige naar u toe. Deze steekt een meetsonde tussen de deurrubbers door en haalt daarmee een luchtsample uit de container die ter plaatse geanalyseerd wordt op hoogwaardige laboratorium analyse apparatuur.
Op de locatie waar de zeecontainer gelost wordt. Een gasmeting elders mag ook, mits er binnen uiterlijk 2 uur na de gasmeting gestart wordt met het lossen; een gasmeet certificaat is namelijk 2 uur geldig.
JA - Iedere werkgever dient een werknemer een veilige werkplaats te bieden. Een zeecontainer wordt gezien als een “besloten ruimte” welke op basis van Arbobesluit 3.5g voor betreding vrij moet zijn van gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of explosiegevaar. Een gasmeting voorziet hierin.